Hledání
Zavřete toto vyhledávací pole.

Otisk

Polymerpacker - Nástroje pro renovaci budov

Polymerpacker GmbH & Co. KG
Am Fuldaer Kreuz 9
DE 97786 Motten
Tel. +49 9748 863 99 20
info@polymerpacker.de

Osobně odpovědný partner: Polymerpacker Beteiligungs GmbH

Registrační soud: Schweinfurt HRA 9867 HRB 7602

Výkonný ředitel: Rüdiger Möller (CEO)

DIČ: DE 313477910

Odpovědný podle § 5 TMG a odpovědný ve smyslu § 55 odst. 2 RStV: Rüdiger Möller. www. polymerpacker.de

Odmítnutí odpovědnosti:
Autorská práva
Všechny příspěvky a ilustrace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorskými právy. Jakékoli využití vyžaduje předchozí souhlas, zejména reprodukce, úpravy, zpracování, ukládání, překlady nebo reprodukce databází nebo jiných elektronických médií a systémů.
Fotokopie a stahování je možné pouze pro osobní, soukromé a nekomerční použití.

E-mail:
Komunikace prostřednictvím e-mailu může mít bezpečnostní mezery. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu, předpokládáme, že vám můžeme odpovědět také e-mailem. Pokud si to nepřejete, musíte nás o tom informovat.

Externí odkazy:
Obsah externích webových stránek, na které přímo nebo nepřímo odkazujeme na našich webových stránkách (prostřednictvím "hypertextových odkazů" nebo "hlubokých odkazů"), je mimo naši oblast odpovědnosti a nepřijímáme jej za svůj. Můžeme však prohlásit, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných webových stránkách rozpoznatelný žádný nezákonný obsah. Nemáme žádný vliv na současnou ani budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných webových stránek. Výslovně se proto distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných webových stránkách, který byl změněn po vytvoření odkazu. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy a reference nastavené v rámci naší vlastní domovské stránky. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku používání informací dostupných na odkazovaných webových stránkách odpovídá výhradně poskytovatel odkazované webové stránky. Pokud se dozvíme o nezákonném, protiprávním nebo nesprávném obsahu na webových stránkách, na které odkazujeme, odkaz odstraníme.

Ochrana údajů:

Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Alternativní řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 nařízení o ODR a § 36 VSBG:

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), kterou najdete na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitelské spory.

Přejděte na začátek